De Noordzeebodem waar dagelijks de bodem omgewoeld wordt door boomkorvissers, grindwinning voor de betonindustrie en zandzuigers die zand winnen voor zandsuppleties krijgt bijna geen aandacht. Greenpeace en Stichting de Noordzee komen wel regelmatig in actie en Han Lindeboom (IMARES, Texel) pleit al jaren voor zeereservaten in de Noordzee.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

G.C. Cadée. (2010). Ook onder water is het prachtig. Tussen Duin & Dijk, 9(4), 4–6.