Wie een schelpengids voor de Noordzee inkijkt, komt al snel tot de conclusie dat daar erg veel soorten voorkomen. Er is echter ook een categorie soorten die, hoewel niet echt zeldzaam, bijna niet gevonden worden langs het strand. Waar wordt dat door bepaald en welke soorten betreft dat bijvoorbeeld?

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R. Witbaard, & M. Lavaleye. (2010). Verspreiding van schelpen in de Noordzee. Tussen Duin & Dijk, 9(4), 22–25.