In opdracht van Stichting de Noordzee en Vogelbescherming Nederland heeft Bureau Waardenburg de beschikbare gegevens over het voorkomen van zeevogels in het Nederlandse deel van de Noordzee geanalyseerd. Onderzocht is of alle concentratiegebieden of andere gebieden met belangrijke functies voor zeevogels als ‘Marine Important Bird Area’ zijn geselecteerd. Om dit te toetsen zijn wereldwijd gangbare criteria gebruikt, opgesteld door BirdLife International.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Poot, R. Fijn, & P. van Horssen. (2010). Zeevogels ver op zee en futen missen de boot. Een eerste onderzoek naar zeevogelreservaten. Tussen Duin & Dijk, 9(4), 32–35.