In 2010 heeft onder leiding van Landschap Noord-Holland een onderzoek plaatsgevonden naar het voorkomen van boommarters in de Oostelijke Vechtstreek. Een aantal waarnemingen van levende en dode boommarters gaf al aan dat de soort er voorkomt. Maar waar precies, hoeveel en of er ook sprake was van voortplanting, was niet bekend.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

J. Harder. (2011). Boommarters in de Oostelijke Vechtstreek. Tussen Duin & Dijk, 10(1), 12–15.