De kleurige wasplaten zijn belangrijke soorten van de mycoflora in de schrale graslanden van het duingebied. De onopvallende, bruinzwart gekleurde aardtongen zijn echter ook kensoorten van dit biotoop. De duinen van Noord-Kennemerland blijken opvallend rijk aan diverse soorten van dit geslacht.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

C.F. Roobeek. (2011). Aardtongen in de duinen van Noord-Kennemerland. Tussen Duin & Dijk, 10(1), 16–19.