Vele van de 350 soorten ‘wilde’ bijen worden in hun voortbestaan bedreigd. Naast het ontbreken van voedselplanten ontbreekt het deze dieren vaak aan geschikte nestgelegenheid. Uit de vondst van de zeer zeldzame boommetselbij in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 2010 blijkt dat gericht natuurbeheer veel voor deze kleine beestjes kan betekenen.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

H. Koel. (2011). Speciaal natuurbeheer voor bijen heeft succes!. Tussen Duin & Dijk, 10(2), 18–21.