Wegbermen kunnen bij een beheer van maaien en afvoeren een belangrijke functie hebben voor de natuur. Deze veelal bloemrijke wegbermen kunnen voor plantensoorten, vlinders en bijen van grote betekenis zijn.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

Th. Baas. (2011). Ecologisch beheer van wegbermen goed voor de natuur. Tussen Duin & Dijk, 10(3), 7–9.