Een van de mooiste vogels van onze bossen, parken en duinen is de gekraagde roodstaart. Over zijn broedgewoontes in onze povincie is eigenlijk nooit iets geschreven en het leek mij een goed plan om mijn oude dagboeken eens na te pluizen op mijn ervaringen met deze soort.