In het kader van de Provinciale Natuur Informatie worden sinds 1979 jaarlijks delen van de provincie Noord-Holland op het voorkomen van bijzondere plantensoorten onderzocht. De flora van het oude land van Texel werd in 2008 voor de derde maal in kaart gebracht, met daarbij aandacht voor de drinkputten.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

D. van der Goes, & L. Hartog. (2011). Drinkputten of kolken op Texel. Ecologische betekenis en veranderingen tussen 1985 en 2008. Tussen Duin & Dijk, 10(3), 12–13.