In de 19e eeuw bestonden serieuze plannen om het Zwanenwater te ontwateren, dicht te plempen en vlak te trekken voor de teelt van aardappelen of boekweit. Deze plannen waren maar net van tafel of het idee om duinmeren en het grondwater in het duin economisch exploitabel te maken voor drinkwater maakte furore. Een bekende natuurvorser won echter en zo bleven de natuurlijke (grote) wisselingen in waterpeil, waar vogels en flora van profiteren, bestaan.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

D. van Lunsen, & R. Roos. (2011). Het Zwanenwater bijna drooggelegd. Tussen Duin & Dijk, 10(3), 20–21.