Zonder de diepe zandputten die ten behoeve van wegenaanleg en tijdens ruilverkavelingen zijn aangelegd, zouden smienten tijdens langdurige vorstperioden veel slechter af zijn. Nu kunnen ze in de omgeving van hun voedselgebieden blijven, als er tenminste niet teveel sneeuw valt.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

P. Zomerdijk. (2011). Smienten en zandputten. Tussen Duin & Dijk, 10(4), 8–12.