Vanaf Boekel, ten zuiden van Alkmaar, bereik je via de Hoogegeest, de Buurtweg en de Startingerweg het dorp Akersloot. De kavels lopen aan beide zijden van deze weg naar lager land af, zijn voornamelijk als tuinderij in gebruik en worden door dichte heggen tegen wind en vee beschermd. Op een aantal percelen staan nieuwe woningen, sommige liggen braak, zijn leeggeruimd of worden als bouwkavel te koop aangeboden.Een cultuurlandschap dat snel verandert.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

L. Koopman. (2011). Landschap lezen. De tuinderijen op de Hoogegeest. Tussen Duin & Dijk, 10(4), 13–15.