In 2013 wordt begonnen met een versterking van de Noord-Hollandse kust door het opbrengen van een enorme hoeveelheid zand, waaronder vele tientallen strandhoofden zullen verdwijnen. Dit unieke habitat vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, waaronder vrijwel alle zilvermeeuwen die op de zuidpunt van Texel broeden.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

C.J. Camphuysen, R. Dekker, & A. Gronert. (2012). Zilvermeeuwen op strandhoofden langs duin en dijk. Een verguisde vogelsoort in een bedreigd habitat. Tussen Duin & Dijk, 11(1), 4–7.