Sinds 1979 worden in het kader van de Provinciale Natuur Informatie jaarlijks delen van de provincie Noord-Holland op het voorkomen van bijzondere plantensoorten onderzocht. In 2008 gebeurde dat op het oude land van Texel voor de derde maal. Speciale aandacht is er voor de tuinwallen.

, , , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

H. van der Goes, & P. Slingerland. (2012). Tuinwallen op Texel. Veranderingen tussen 1985 en 2008. Tussen Duin & Dijk, 11(1), 8–9.