In september 2011 gaf David Templeman op Texel een tweedaagse veldcursus brakwater-macrofauna voor geïnteresseerde natuurliefhebbers en boswachters. Onder de ongeveer 50 gevonden macrofaunasoorten was een zevental borstelwormen of Polychaeten. Van enkele soorten kende hij geen eerdere vondsten op Texel.

, , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

D. Tempelman. (2012). Borstelwormen in binnendijkse brakke wateren op Texel. Tussen Duin & Dijk, 11(2), 4–6.