Vanwege de sanering van een aantal vuilstortlocaties zijn in het Ilperveld twee graslandpercelen aangewezen als baggerdepot. In 2008 en 2009 zijn de hier aanwezige noordse woelmuizen gevangen en verplaatst als verzachtende maatregel. Om meer te weten te komen over het voorkomen van de noordse woelmuis in het Ilperveld is aanvullend onderzoek verricht naar de habitatvoorkeur.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. van Straaten. (2012). De Noordse woelmuis in het Ilperveld. Habitatkeuze is zelden habitatvoorkeur. Tussen Duin & Dijk, 11(2), 7–9.