De ekster is een talrijke broedvogel die het voor de wind lijkt te gaan in ons land. Dit geldt echter niet voor de Amsterdamse Waterleidingduinen, daar ging de stand onder invloed van zwarte kraai en havik omlaag van 500-600 paar naar 10-20 paar .

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. Koning. (2012). Over een onfortuinlijke populatie eksters. Tussen Duin & Dijk, 11(2), 10–13.