In dit deel 1 worden de landslakken besproken die in Noord-Holland voorkomen en waar ze leven. Er komen in Noord Holland een aantal verschillende habitats voor, die voor de meeste soorten landslakken hun verspreiding bepalen. Deel 1 bespreekt eerst de habitats, waarna de belangrijkste soorten aan de beurt komen in deel 2 zie tD&D 2012(3).

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

C.M.T. Neckheim. (2012). Landslakken. Deel 1 Weekdieren in Noord Holland. Tussen Duin & Dijk, 11(2), 14–17.