De ringslang (Natrix natrix) is een opportunistisch eierleggend reptiel met belangrijke populaties in Noord-Holland. De soort komt in Noord-Holland voor in verschillende en verrassende habitats met een vaak sterke menselijke invloed. In vrijwel alle Noord-Hollandse leefgebieden is de ringslang daardoor in meer of mindere mate afhankelijk van menselijke structuren en activiteiten. Hiermee is het een buitenbeentje onder de inheemse reptielen die veelal alleen in natuurgebieden voorkomen.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

I. Janssen, & J. Herder. (2012). Tussen Gooi en dijk. Mensen en ringslangen in Noord-Holland. Tussen Duin & Dijk, 11(3), 4–7.