In het oorspronkelijk veel grotere veengebied ten noorden van Amsterdam is tot ver in de twintigste eeuw geveend. Aanvankelijk werd de gewonnen turf voor eigen gebruik aangewend, maar op enkele plaatsen is ook op commerciële basis geveend. Van deze activiteiten zijn sporen te vinden in het huidige landschap, onder andere op enkele plaatsen in Waterland: veenderij de Nes (gemeente Ilpendam), veenderij Zunderdorp, veenderij Broek in Waterland en veenderij Verdeek.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

L. Koopman, & P. Zomerdijk. (2012). Commerciële verveningen in Waterland. Tussen Duin & Dijk, 11(3), 20–22.