De provincie Noord-Holland is ondanks de grote mate van verstedelijking een provincie die zeer rijk is aan natuur. Tot de meest kenmerkende natuur behoren de duinen, duinvalleien en schorren, de brakke binnendijkse wateren, het veenweidegebied, de moeras- en heidegebieden rondom het Gooi en de grote wateren: Waddenzee, IJsselmeergebied en Noordzee.

, , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. Visbeen. (2012). De natuurparels van Noord-Holland. Tussen Duin & Dijk, 11(4), 4–4.