Het gebied rond de Abtskolk bij Petten en De Putten in de Vereenigde Hargeren Pettemerpolder is in februari 2010 door de rijksoverheid aangewezen als Natura 2000- gebied. Het bestaat overwegend uit grasland en enkele plassen en is ruim 600 hectare groot. Het is het overwinteringsgebied van de dwerggans.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R.E. Brouwer. (2012). Dwergganzen in de Abtskolk en De Putten. Tussen Duin & Dijk, 11(4), 11–11.