Veenmosrietlanden en trilvenen zijn kenmerkend voor het cultuurlandschap in de laagveengebieden. Zij vertegenwoordigen zeer bijzondere en soortenrijke ontwikkelingsstadia in de verlanding, die begint in open water van sloten, petgaten en plassen. In Noord-Holland vinden we deze vegetaties met name in de regio’s Laag Holland en het Vechtplassengebied.

, , , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

B. van de Riet, & D. Hoogeboom. (2012). Verlandingen in de Vechtstreek. Waar leeftijd een rol gaat spelen. Tussen Duin & Dijk, 11(4), 12–15.