Tapuiten gaan sterk achteruit in Nederland. Een laatste bolwerk is te vinden in de duinen van de Noordkop. Deze populatie wordt de laatste jaren op diverse aspecten onderzocht. Dit artikel gaat in op de populatiedynamiek.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

Ch. van Turnhout, F. Majoor, M. Roodbergen, & H. van Oosten. (2012). Broedende tapuiten in hun laatste bolwerk. Populatiedynamiek in de Noordkop. Tussen Duin & Dijk, 11(4), 16–19.