Verbrakking van Noord-Hollandse oppervlaktewateren is een gevoelig thema. In de discussie over risico’s en kansen zijn argumenten gebaseerd op ervaring van essentieel belang. Dit artikel doet verslag van een lopend onderzoek in het Ilperveld naar de potentiële effecten van verbrakking voor de kwaliteit van water en bodem.

, , , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

G. van Dijk, R. Loeb, L. Lamers, P.J. Westendorp, F. Smolders, & B. van de Riet. (2012). Verbrakking: bedreiging of kans?. Tussen Duin & Dijk, 11(4), 21–24.