De ondersoort van de noordse woelmuis, Microtus oeconomus arenicola, komt alleen in Nederland voor. Het relatief belang van Nederland binnen Europa is daarom zeer groot, reden dat de soort is opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn. Een verslag van een braakbalonderzoek naar de verspreiding van de soort in Noord-Holland.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

D. Hoogeboom. (2012). Braakbalonderzoek. Noordse woelmuis in kaart. Tussen Duin & Dijk, 11(4), 25–25.