Piet Zomerdijk vertrekt na tien jaar uit de redactie. Al vanaf de jaren zestig was hij betrokken bij De Pieper en De Graspieper, 'de voorlopers' van tussen Duin & Dijk. Hij schreef veel met name over eenden (in het bijzonder de smient) maar ook over weidevogels. Hij blijft als auteur betrokken bij tussen Duin & Dijk.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

Redactie tD&D. (2013). Piet. Tussen Duin & Dijk, 12(1), 3–3.