Op Texel broeden drie soorten uilen teweten kerkuil, ransuil, velduil. Door braakbalonderzoek is het verschil in voedselkeuze geanalyseerd.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

D. Schermer. (2013). Voedselkeuze van de drie Texelse uilensoorten. Tussen Duin & Dijk, 12(1), 8–10.