Vanaf 2007 heeft Landschap Noord-Holland 18 ha grasland in eigendom in Polder Berkmeer bij Obdam. De uitgevoerde beheermaatregelen hebben hier al geleid tot een sterkte toename van het aantal weidevogels. Met name grutto's broeden sterk geconcentreerd op een verhoudingsgewijs klein oppervlak.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R. Hovinga. (2013). Grutto’s in weidevogelreservaat Polder Berkmeer. Tussen Duin & Dijk, 12(1), 18–21.