In aansluiting op de toegenomen interesse van de duinbeheerders voor insecten is in de Amsterdamse Waterleidingduinen zes jaar onderzoek gedaan naar de aantalsontwikkelingen van sprinkhanen op geplagde stroken op het Rozenwaterveld. Na het verschijnen van het rapport is een overzicht van de resultaten in tussen Duin & Dijk op zijn plaats.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

W. Kerkhof, & M. van Til. (2013). Sprinkhanen en plagproeven. Zes jaar tellen op het Rozenwaterveld. Tussen Duin & Dijk, 12(3), 8–11.