Een blik op de kaart kan de indruk geven dat er niks is in dat kustgebied tussen Edam en Hoorn, alleen maar lege, open, groene ruimte. Dat was voor vogelaars van de KNNV-afdeling Hoorn een reden te meer om door regelmatig bezoek en tellingen het gebied in beeld te brengen en de natuurwaarden vast te stellen.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

J. Marbus, & B. Pronk. (2013). De Zeevang. Natura 2000-gebied. Tussen Duin & Dijk, 12(3), 16–19.