Het maaien langs infiltratiekanalen en parkeerplaats Amsterdamse Waterleidingduinen vernietigt biotoop van insecten. Dáár kunnen natuurbeheerders wel op bezuinigen.