De Amsterdamse ecologische structuur kent circa 150 knelpunten die in 2010 zijn geïnventariseerd, benoemd en op kaart vastgelegd. Door de gemeente is geld beschikbaar gesteld om deze knelpunten voor 2020 op te heffen. Inmiddels zijn door de aanleg van verschillende typen faunapassages ruim dertig knelpunten aangepakt.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

B. Kooij. (2013). Onderdoorgangen als ecologische passages. Tussen Duin & Dijk, 12(4), 19–21.