De klapekster is een schaarse wintergast in Noord-Holland. Op de Tafelbergheide in het Gooi overwintert deze soort met enige regelmaat. Vanaf 2006 worden hier gedrag en voedselkeuze bestudeerd.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

P. van der Poel. (2014). Klapeksters op de Tafelbergheide. Tussen Duin & Dijk, 13(1), 14–17.