Veel vogels zoals braamsluiper, tjiftjaf en tuinfluiter eten tijdens de voorjaarstrek naast insecten ook nectar. Over dit bijzondere fenomeen is echter weinig bekend. In dit artikel wordt een tip van de sluier opgelicht.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. Koning. (2014). Nectar etende trekvogels. Tussen Duin & Dijk, 13(1), 20–21.