Na de aanleg in 2002 bleek de Kinseldam meteen een belangrijk natuurgebied. Vanaf het eerste broedseizoen zijn de kolonievogels er geteld en vanaf 2004 is ook de vegetatieontwikkeling gevolgd. In dit eerste artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie geschetst.

, , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. van Groen. (2014). Natuurontwikkeling op de Kinseldam. Deel 1, vegetatie. Tussen Duin & Dijk, 13(2), 8–11.