Met name in de nazomer zijn vaak grote groepen rustende grote sterns te vinden in De Putten, precies tussen de broedkolonies in het Waddengebied en de Delta in. Tot nu toe was onbekend waar deze vogels vandaan komen en waar ze naar toegaan. Miniatuur GPS dataloggers, gaven vooreen deel antwoord op deze spannende vragen.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R. Fijn, & M. Poot. (2014). Rustende grote sterns in De Putten. GPS-loggers verklappen een link met het Deltagebied. Tussen Duin & Dijk, 13(3), 4–7.