In deel 1 (zie tD&D jrg. 13(2) werd de ontwikkeling van de vegetatie op de Kinseldam beschreven. Bosvorming wordt er tegengegaan ten behoeve van broedende kolonievogels. Dit deel beschrijft de ontwikkeling van de vogelbevolking vanaf 2003.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. van Groen. (2014). Natuurontwikkeling op de Kinseldam. Deel 2, vogels. Tussen Duin & Dijk, 13(3), 12–14.