Het Eerste Infiltratiegebied in de Amsterdamse Waterleidingduinen is een uniek gebied met een unieke historie: van landbouwenclave in vroeger eeuwen en plek waar de jachtopzichter woonde, tot een duingebied waar al ruim 55 jaar natuur en waterwinning samen gaan. In dit eerste artikel gaan we in op de ontwikkelingen die dit gebied doormaakte tot 1998. Deel 2 (zie tD&D jrg. 14(1) zal gaan over de veranderingen in de broedvogelstand van 1998-2012.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

H. Vader, & A. Ehrenburg. (2014). Broedvogels in het Eerste Infiltratiegebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Deel 1: geschiedenis. Tussen Duin & Dijk, 13(4), 10–13.