Door luchtvervuiling waren in het midden van de 20e eeuw korstmossen vrijwel verdwenen uit Amsterdam. Met de verbetering van de luchtkwaliteit zijn ze weer helemaal terug, al gaat het niet steeds om dezelfde soorten.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

H. Timmerman. (2014). Terug van weggeweest, de korstmossen van Amsterdam. Tussen Duin & Dijk, 13(4), 20–22.