Column over het eerste boek over de avifauna van Nederland: Nederlandsche Vogelen 1770-1829.