Voor trekvissen is Nederland een lastig te nemen vesting. Een van de grotere wateren die de Noordzee en het zoete water verbindt, is het Noordzeekanaal. Op achttien locaties langs het Noordzeekanaal en de omgeving wordt intrekkende vis nu gemonitoord om inzicht te krijgen in de mogelijke knelpunten die vissen tegenkomen tijdens hun intrek.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

E. Goverse. (2015). Vismonitoring met kruisnet in en rond het Noordzeekanaal. Tussen Duin & Dijk, 14(1), 12–15.