Het open duin herbergt een bijzondere flora en fauna. Dit geldt ook voor de microvlinders, een groep van vlinderfamilies met meestal kleine tot zeer kleine afmetingen (spanwijdte 3 tot 40 mm). Dit artikel beschrijft enkele unieke soorten uit een aantal microvlinderfamilies die in het open duin voorkomen.