Nadat het in eigendom is gekomen van Landschap Noord-Holland zijn werkzaamheden gestart om het Zeerijtsdijkje tot een schraal grasland met natte en droge gedeelten om te vormen. In 2008-2014 heeft de Insectengroep Kennemerland het gebied geïnventariseerd op sprinkhanen. Gedurende de inventarisatieperiode zijn er in totaal veertien soorten in het gebied aangetroffen.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

A. Baks. (2015). Sprinkhanen op het Zeerijdtsdijkje. Tussen Duin & Dijk, 14(2), 12–15.