Gebruiken vleermuizen kasten die zijn opgehangen om verblijfplaatsen in omgehakte bomen te compenseren? En hoe meet je dat? In dit artikel bespreken we de monitoring en resultaten van twee jaar onderzoek naar het gebruik van vleermuizenkasten.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

C. van den Tempel, & F. Visbeen. (2015). Vleermuiskasten even goed als natuurlijke verblijfplaatsen?. Tussen Duin & Dijk, 14(2), 20–22.