Hoewel het Euraziatische broedgebied van de zwarte ibis op veel punten overeenkomt met dat van de in Nederland zo succesvolle lepelaar, hebben we deze vogel nog steeds niet als broedvogel kunnen verwelkomen. Komt daar binnenkort verandering in?