In 2015 hebben voor het eerst met succes steltkluten gebroed in de regio Amsterdam. In het hieronder volgende overzicht worden de kerngegevens van vroegere broedgevallen in Noord-Holland gememoreerd. Daarmee krijgen we een gedetailleerd beeld van broedomstandigheden en broedsucces van steltkluten in Noord-Holland.

, , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R. Vlek. (2016). Broedende steltkluten in Noord-Holland. Tussen Duin & Dijk, 15(2), 8–11.