De waterspitsmuis komt in Noord-Holland wijdverbreid maar altijd in lage dichtheden voor. Ze worden vooral aangetroffen in de westrand van het Gooi, Waterland, het Zwanenwater en de Wieringermeer. Op Texel is de soort drastisch afgenomen door de komst van de huisspitsmuis.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R. Witte. (2016). Status waterspitsmuis noodzaakt bescherming en gericht beheer. Tussen Duin & Dijk, 15(2), 12–14.