In het kader van natuurherstel zijn in 2012 de weilanden ten oosten van landgoed Leyduin uit productie genomen en is de toplaag van de bodem afgeplagd. Het doel is om soortenrijke binnenduingraslanden daar opnieuw te ontwikkelen. Vanaf het begin wordt de vegetatieontwikkeling gevolgd.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

K. Planqué. (2016). Herstel binnenduingrasland Leyduin. Tussen Duin & Dijk, 15(2), 20–22.