In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werden in de Amsterdamse Waterleidingduinen infiltratiewerken aangelegd. Bij deze graafwerkzaamheden is ook archeologisch onderzoek gedaan. Een oplettende medewerker vond na afloop nog wat botten en scherven. Deze vondsten vertellen ons meer dan een halve eeuw later nog iets nieuws over de bewoningsgeschiedenis van de Hollandse duinen.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

B. van der Valk, & H. Vader. (2016). Aardewerk uit de late ijzertijd in Amsterdamse Waterleidingduinen. Tussen Duin & Dijk, 15(3), 8–11.